โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง

กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง (ภายใต้มาตรการSandbox Safety Zone in School) วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เชิญชวนนักเรียนแต่งกายชุดผ้าไทยหรือผ้าลายดอก เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศ

ดูเพิ่มเติม :