โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

สัปดาห์ที่สามของการเรียนการสอน On-Site

สัปดาห์ที่สามของการเรียนการสอน On-Site ที่โรงเรียนยังคงดำเนินการตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School อย่างเข้มงวดเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองและมีผู้ปกครองแจ้งความจำนงให้นักเรียนเข้ามาเรียน On-Site อย่างต่อเนื่องทุก ๆ วัน

.

ในสัปดาห์นี้ โรงเรียนเริ่มทยอยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย Small Bubble เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนในสังคม และเข้าใช้ห้องสมุด ห้องประกอบต่าง ๆ แต่ยังไม่ลืมเรื่องของการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องปรับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ ด้วยวิถีใหม่แบบ New Normal

.

มาพร้อมใจกันปฏิบัติตามมาตรการ ฯ การดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง “อย่าประมาท อย่าการ์ดตก” นะคะ เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิดใหม่ชนิดนี้ ซึ่งในอนาคตก็จะเป็นเพียงแค่เชื้อโรคประจำถิ่นเท่านั้น การเรียนรู้กฎระเบียบของชีวิต ของสังคมและเข้าใจในกฎของธรรมชาติ จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติ ปราศจากความวิตกกังวล 

.

ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและปลอดภัยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :