โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หยุดทำการ วันที่ 4-6 ธันวาคม 2564

 หยุดทำการ วันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ดูเพิ่มเติม :