โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

หยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในวันหยุดต่อเนื่องวันรัฐธรรมนูญ

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หยุดทำการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
เนื่องในวันหยุดต่อเนื่องวันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 10 และวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ฝ่ายธุรการเปิดทำการตามปกติ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.