โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer : ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้า ร่วมกับ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้จัดบริการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (Pfizer : ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) ตามที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ โดยมี นักเรียนอายุระหว่าง 5 - 11 ปี ที่ได้แจ้งความประสงค์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม
บรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย โรงเรียนเลิศหล้าขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดการดำเนินกิจกรรม และสำหรับการร่วมกันรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน มา ณ โอกาสนี้
วันนี้โรงเรียนขอนำภาพจากกิจกรรมดังกล่าวมาฝากทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจ ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทุกท่าน แข็งแรง เข้มแข็ง และสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ
ดูเพิ่มเติม :