โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้ โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ในโอกาสนี้ อาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการ และประธานในพิธีได้ให้บทปัจฉิมโอวาท และคำอวยพรแก่นักเรียน ผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม เพื่อให้นักเรียนได้รับชมจากชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนๆและคุณครู
นอกจากนี้้ นักเรียนและ คุณครูประจำชั้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ยังได้ร่วมรับชมคลิปภาพแห่งความทรงจำ ในช่วง "สายใยสายสัมพันธ์เพื่อนกันไม่มีวันลืม" และคลิปการแสดงจากคุณครู ในช่วง "จากใจครูสู่ศิษย์รัก" ของการจัดกิจกรรมแห่งความประทับใจในครั้งนี้อีกด้วย
คุณครูขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคน และขอส่งต่อ ความรัก ความปรารถนาดี ให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ และในอนาคต สมดังที่ตั้งใจ เติบโตขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ดูเพิ่มเติม :