โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

เลิศหล้าคนเก่ง ปีการศึกษา 2564 (TEDET)

โรงเรียนเลิศหล้าขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดงระดับประเทศ ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ด.ช.ภาวิต มานิตย์โชติพิสิฐ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์
ด.ช.ณัฐพงศ์ เลิศคุณากรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ด.ช.ภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์

ดูเพิ่มเติม :