โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Little Lertlah Preschool Program (LLPP) Week 3-4

สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูขอนำภาพบรรยากาศจากกิจกรรม Little Lertlah Preschool Program (LLPP) ในช่วงสองสัปดาห์สุดท้าย (ระหว่างวันที่ 25 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา) มาฝากทุกท่านค่ะ
สำหรับในครึ่งหลังของการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เด็กๆเริ่มคุ้นเคยกับการมาโรงเรียน และการร่วมทำกิจกรรมกับคุณครูและเพื่อนๆมากขึ้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัวจากการฝึกสังเกต สัมผัส การลงมือปฏิบัติ และการประดิษฐ์ชิ้นงานจากเรื่องที่ได้เรียนรู้มา ผนวกกับการใช้ความคิดเสร้างสรรค์ โดยเด็กๆได้ฝึกสังเกตและทำความรู้จักกับพื้นผิวสัมผัสรูปแบบต่างๆเช่น ผิวเรียบ-ขรุขระ สัมผัสที่มีความนิ่ม-แข็ง เป็นต้น ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้สึกเมื่อได้สัมผัสพื้นผิวนั้นๆ ได้รู้จักการจำแนกสิ่งของตามลักษณะของผิวสัมผัส ตลอดจนได้สร้างชิ้นงานจากวัสดุต่างๆที่มีผิวสัมผัสเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ได้ลองชิมผลไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรสชาติ เช่น รสเปรี้ยว รสหวานอย่างเพลิดเพลิน และได้ฝึกทักษะการดูแลตนเองอย่างง่ายและสมกับวัย ในการทำกิจวัตรต่างๆ เช่น การแกะ-ติดกระดุม การรูดซิป การใส่-ปลดหัวเข็มขัดให้เกิดความคล่องแคล่ว เป็นต้น
นับว่ากิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไปอย่างสมดุล รวมทั้งได้ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การสร้างความเคยชินกับการเรียนกับคุณครู ทั้งครูไทยและครูชาวต่างประเทศ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิชาการเบื้องต้น เช่น ตัวเลขและตัวหนังสือ ก่อนการเข้าเรียนในระดับอนุบาลต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ และให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตรหลาน เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะต่างๆเพิ่มเติมจากที่บ้านให้เด็กๆได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะ
โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คุณครูดูแลเด็กๆที่น่ารักทุกคนระหว่างการดำเนินกิจกรรมฯ ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
ดูเพิ่มเติม :