โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

บรรยากาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2565

สวัสดีค่ะ โรงเรียนเลิศหล้าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยในช่วงแรกของการเปิดเรียนภาคปกติ (แบบ on-site) นี้ โรงเรียนยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแนวทาง ตามมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนจากภาครัฐ และมาตรการเสริมต่างๆของโรงเรียนอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนก่อนเข้าสู่บริเวณโรงเรียน การดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัย ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ โภชนาการ และ ภายในห้องเรียน รวมทั้ง การกำกับติดตามการส่งนักเรียนมาเรียนแบบ on-site ที่โรงเรียนอย่างเคร่งครัด
โรงเรียนเลิศหล้าขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน สำหรับความร่วมมือในการรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด อย่างจริงจังและสม่ำเสมอต่อไป เช่นเดียวกับที่ โรงเรียนจะยังคงรักษามาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกครอบครัวเลิศหล้าทุกคนค่ะ
วันนี้คุณครูขอนำภาพบรรยากาศการเปิดเรียน ดังกล่าวมาฝากทุกท่าน
แล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะ
ดูเพิ่มเติม :