โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมเปิดโครงการรักการอ่าน “แฟนซีโลกนิทาน” ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรมโครงการรักการอ่านขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน ทั้งการอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และการใช้เวลาว่างในการอ่านอย่างสร้างสรรค์ สำหรับในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเปิดโครงการฯ ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีธีม “แฟนซีโลกนิทาน” ( Fabulous Fables) ซึ่งทั้งคุณครูและนักเรียนได้ร่วมกันแต่งกายตามตัวละครจากนิทานที่ตนชื่นชอบ เพื่อร่วมสร้างสีสันและเสริมบรรยากาศของการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือร่วมกัน การชมคลิปวีดิโอแนะนำกิจกรรมภายในโครงการฯในปีนี้ คลิปวีดีโอแนะนำหนังสือเล่มโปรดจากคุณครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือ หมั่นศึกษาค้นคว้า ร่วมสนุกกับเกมการตอบคำถาม และเร่งสะสมคะแนนรักการอ่าน แข่งขันชิงรางวัลยอดนักอ่าน ฯลฯ ตลอดภาคเรียนอีกด้วยค่ะ
โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน โปรดเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ เปี่ยมไปด้วยสาระและประโยชน์นี้ ร่วมกันสร้างนิสัยรักการอ่านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ลูกๆของเราไปพร้อมๆกันค่ะ
ดูเพิ่มเติม :