โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn is PLEARN : Survival Video Assignment (M3)

ภาพบรรยากาศการเรียนในวิชา English Language Art ของนักเรียน M3 โดยคุณครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ได้กำหนดชิ้นงานให้นักเรียน สร้างภาพยนตร์ขนาดสั้น ผ่านอุปกรณ์ Tablet (iPad) เป็นการจำลองสถานการณ์จากภารกิจต่างๆ โดยนักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจ ดังนี้
ภารกิจที่ 1 หาวิธีเอาตัวรอดบนเรือขนส่งสินค้าจากคลื่นพายุลูกใหญ่ ซึ่งมีเรือชูชีพจำนวนจำกัด และเหลือเวลาอีกเพียง 40 นาที ก่อนที่เรือจะอับปาง
ภารกิจที่ 2 ออกตามหาเสบียงให้เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกนักสำรวจ (25 คน) เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ภายในป่าอเมซอน (Amazon Forest) ที่รายล้อมไปด้วยพืชพรรณ และสัตว์ป่าที่มีพิษและอันตรายนานาชนิด
ภารกิจที่ 3 หาวิธีเอาชีวิตรอดจากการถูกงูที่มีพิษร้ายแรงกัด ขณะตกอยู่ในทะเลทรายซาฮาร่า (Sahara Desert) โดยที่ไม่มียาหรือเซรุ่มแก้พิษงู เนื่องจากอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากที่พักและผู้คน
นอกจากนี้ คุณครูผู้สอนได้นำเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วก่อนหน้านี้ มาผนวกเข้ากับความรู้ใหม่ ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็นการเรียนรู้ที่ได้สาระประโยชน์ ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการเขียน และได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างสนุกสนานไปพร้อมกับเพื่อนๆอีกด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :