โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โดยมีอาจารย์อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำตัวแทนคณะครูรับการคารวะ และรับพานพุ่มดอกไม้จากตัวแทนนักเรียน รวมทั้งอวยพรให้ศิษย์ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ขยันหมั่นเพียร ขวนขวายหาความรู้ และเติบโตขึ้นเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ประสบความสำเร็จในการเรียนและหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต
ในโอกาสนี้ โรงเรียนได้ทำการถ่ายทอดสดส่วนของพิธีการดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams สู่ทุกชั้นเรียน และแต่ละชั้นเรียนก็ได้จัดพิธีไหว้ครูสำหรับนักเรียนและคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูผู้สอน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น เปี่ยมด้วยความรัก ความปรารถนาดีจากศิษย์ถึงครูและจากครูถึงศิษย์ ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปอีกด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :