โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

โรงเรียนเลิศหล้าหยุดทำการ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเลิศหล้าหยุดทำการ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ดูเพิ่มเติม :