โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเลิศหล้า ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา และจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบุคลากรครู เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ อาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการและประธานในพิธี ได้นำตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ จากนั้นกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ชมคลิปละคร "เรียนรู้เรื่องราว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐" และ คลิปการแสดงชุด "รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระเจริญ" จากชั้นเรียน ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams อีกด้วย
สำหรับบุคลากรของโรงเรียน ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ได้แก่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
คุณครู จันทิมา พระเดช หัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
เครื่องราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
คุณครู ศิวนันท์ ชินวงษา หัวหน้าฝ่ายระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
คุณครู ดวงพร สายนิยม คุณครูประจำชั้นอนุบาล ๓ (หลักสูตรนานาชาติ)
โรงเรียนเลิศหล้า ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม :