โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

      โรงเรียนเลิศหล้า ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระหว่างสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก เคารพ กตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณ และยังเป็นการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชาติและประชาชนชาวไทยอีกด้วย
     สำหรับกิจกรรมฯ ในปีการศึกษานี้ นอกจากการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยมีผู้อำนวยการ อาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย  และตัวแทนคุณครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีแล้ว ประธานในพิธี ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ผู้ชนะการแข่งขันทางวิชาการ และการประกวด และแสดงความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ การประกวดวาดภาพ "แม่ของฉัน" การแข่งขัน Spelling Bee Contest 2022  และ การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น  ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดถ่ายทอดสด สู่ทุกๆชั้นเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams 
     นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัด กิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อบูรณาการเอาความรู้หลักธรรม และการอบรมสั่งสอนนักเรียน เช่น การปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณ การช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เมื่ออยู่ที่บ้าน ฯลฯ เข้าสู่บทเรียนด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :