โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรม Let’s Talk! “Shopping festival”

โรงเรียนเลิศหล้า มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีการจัดกิจกรรม Let’s Talk ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยในภาคเรียนที่ 1/2565 นี้ ฝ่ายภาษาต่างประเทศโรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรม Let’s Talk! “Shopping festival” ขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2565 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา นักเรียนได้สะสมคะแนน Let’s Talk Points ผ่านการสนทนาภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างประเทศ และนำคะแนนสะสมของตนเองมาแลกเป็นของรางวัลในกิจกรรมดังกล่าว
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างประเทศและเพื่อนๆได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :