โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Lertlah October Camp 2022 “Around the World in 4 Weeks”

Good afternoon parents! We would like to share these wonderful pictures from our Lertlah October Camp 2022 “Around the World in 4 Weeks”.
On Monday, October 3rd, 2022 all students and teachers dressed up according to the theme “Around the World in 4 Weeks” to celebrate the first day of camp. Everyone joyfully participated in each learning station such as Airplane Game, Snow DIY, Cup Stacking, etc. Afterwards students went with their groups to the classrooms to begin their theme-base projects.
For the first week (Oct 3rd – 7th) students explored “Countries and Continents” where they learned about geography, vegetation, and wildlife through our fun-filled, integrated activities all while improving their English language skills.
โรงเรียนขอนำภาพกิจกรรม Lertlah October Camp 2022 “Around the World in 4 Weeks” ในสัปดาห์แรกมาฝากทุกท่านค่ะ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 คุณครูและนักเรียนได้ร่วมกันแต่งกายตามธีมเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับวันเปิดกิจกรรม นักเรียนได้สนุกสนานไปกับฐานการเรียนรู้จากทั้งคุณครูชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับนักเรียน เช่น Airplane Game, Snow DIY, Cup Stacking และอื่น ๆ อีกมาก เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ และร่วมผจญภัยในโลกกว้างไปพร้อม ๆ กัน โดยมีอาจารย์ วิภาวี ปาลเดชพงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ะ
สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน ในสัปดาห์แรกนี้ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการตั้งแคมป์และการก่อไฟเพื่อทำอาหาร ได้ศึกษาและสำรวจทวีปและประเทศต่าง ๆ ทั้งเรื่องภูมิศาสตร์ พืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่าของแต่ละประเทศ ผ่านกิจกรรมบูรณาการสนุก ๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เรียกได้ว่ากิจกรรม October Camp 2022 ในสัปดาห์แรกนี้ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและใช้เวลาในช่วงปิดเทอมได้อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ค่ะ
ดูเพิ่มเติม :