โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Lertlah October Camp 2022 “Around the World in 4 Weeks” : Week 2

For the second week of our Lertlah October Camp 2022 “Around the world in 4 weeks” students explored food culture from all around the world and made popular native dishes while learning about nutrition. They learnt about local customs of many different countries. Students also participated in activities such as dying fabrics using leaves and flowers, and made herbal balm.
สัปดาห์ที่ 2 ของกิจกรรม Lertlah October Camp 2022 “Around the World in 4 Weeks” นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง วัฒนธรรมอาหารนานาชาติ ผ่านกิจกรรมบูรณาการมากมาย ทั้งการออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงาน ได้ลงมือทำอาหารเมนูยอดนิยมจากหลากหลายประเทศ นอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ฝึกทักษาภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้รับความรู้เรื่องโภชนาการ รวมถึงหลักการเลือกรับประทานของศาสนาและวัฒนธรรมต่าง ๆ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ค้นคว้าข้อมูล เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับใช้เดินป่า ได้ทดลองย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งได้ลงมือทำยาหม่องสมุนไพรอีกด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :