โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

โรงเรียนเลิศหล้าหยุดทำการ เนื่องในวันปิยมหาราช

โรงเรียนเลิศหล้าหยุดทำการ เนื่องในวันปิยมหาราช

ดูเพิ่มเติม :