โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Lertlah October Camp 2022 : Week 3

For the third week of our Lertlah October Camp 2022 “Around the World in 4 Weeks”, students learned about various interesting traditions and cultures around the world through our fun-filled, integrated activities.
Moreover, October Camp students had a great experience with their friends and teachers on a field trip to Moori Moori Playfarm on Thursday, October 20th, 2022.
Let's enjoy our wonderful pictures from the 3rd week!
สัปดาห์ที่ 3 ของกิจกรรม Lertlah October Camp 2022 “Around the World in 4 Weeks” นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจต่างๆรอบโลก ผ่านกิจกรรมบูรณาการที่คุณครูชาวไทยและชาวต่างประเทศตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะ
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆและคุณครู ในกิจกรรมทัศนศึกษา ณ Moori Playfarm เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
มารับชมภาพความสนุกสนานจากกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 3 ด้วยกันนะคะ
ดูเพิ่มเติม :