โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Welcome back to school!

โรงเรียนเลิศหล้าขอต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน เข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แบบ On-site อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ โรงเรียนยังคงดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดค่ะ
ในโอกาสนี้ อาจารย์อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการ ได้ให้ข้อคิดและคำแนะนำในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่นี้แก่นักเรียนทุกคนอีกด้วยค่ะ
วันนี้โรงเรียนขอนำภาพบรรยากาศความน่ารักแจ่มใสของเด็กๆ และกิจกรรมสนุกๆบางส่วน ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนมาฝากทุกท่านดังนี้นะคะ
ดูเพิ่มเติม :