โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 6 โดย อาจารย์ วิภาวี ปาลเดชพงศ์ ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในรายการต่างๆ ดังนี้
1. การแข่งขันในโครงการเท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี
2. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
3.การแข่งขันกิจกรรมวันลอยกระทง
4.การแข่งขัน Speech Contest
5.กิจกรรมยอดนักการอ่านประจำภาคเรียนที่ 1
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนทุกคนมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ดูเพิ่มเติม :