โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

โรงเรียนเลิศหล้า หยุดทำการ เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในการประชุม APEC

โรงเรียนเลิศหล้า หยุดทำการ เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในการประชุม APEC

ดูเพิ่มเติม :