โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเลิศหล้าเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ในกิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ในการนี้ โรงเรียนได้นิมนต์พระวิทยากร จากวัดพุทธบารมี สุทธิจิตร์ร่วมเกื้อ มาสอนเสริมด้านธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนช่วงหลังเลิกเรียน เมื่อวันพุธที่ 9 - วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ และได้นำนักเรียนเดินทางไปสอบแข่งขัน ณ สนามสอบโรงเรียนวีรสุนทร เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
ขอให้ทุกท่านร่วมติดตามผลการสอบในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ดูเพิ่มเติม :