โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

5 ธันวาคม 2565 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ดูเพิ่มเติม :