โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

สัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ 2565

โรงเรียนเลิศหล้าขอส่งความรักถึงคุณพ่อทุกท่านนะคะ
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและการทำความดี อาทิ กิจกรรมจิตอาสาและการส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลืองานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ รวมถึงการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เพื่อมอบแด่คุณพ่อเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติอีกด้วยค่ะ
และนอกจากนี้เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีรองผู้อำนวยการ คุณครู นารีรัตน์ ท้อมทอง เป็นประธานในพิธี จากนั้นคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันรับชมการแสดงเทิดพระเกียรติ จากตัวแทนนักเรียน ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทยขิมหมู่ เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง การบรรเลงดนตรีและการขับร้องประสานเสียง เพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง และการแสดงประกอบเพลงพระราชาในนิทาน
ดูเพิ่มเติม :