โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

โรงเรียนเลิศหล้าหยุดทำการ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

ดูเพิ่มเติม :