โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเลิศหล้าได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 5 และ 6 ทั้งสองหลักสูตร เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งฐานฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะครูชาวไทยและชาวต่างประเทศคอยดูแลนักเรียน รวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำในการเชื่อมโยงความรู้จากในห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริงค่ะ
มารับชมภาพบรรยากาศการเรียนรู้นอกสถานที่ครั้งนี้ด้วยกันนะคะ
ดูเพิ่มเติม :