โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมทัศนศึกษาของพี่ๆมัธยม (M1-M3) ของโรงเรียนเลิศหล้า

เพื่อบูรณาการความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และการงานอาชีพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะครูชาวไทยและชาวต่างประเทศโรงเรียนเลิศหล้า ได้นำนักเรียนระดับชั้น M1-M3 เดินทางสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์ กลไกการขับเคลื่อนตลาดและการลงทุน ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน ฯลฯ เพื่อให้ความรู้ และปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวางแผนทางการเงิน และเข้าใจกลไกของเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานค่ะ
มาชมภาพบรรยากาศกิจกรรมด้วยกันนะคะ
ดูเพิ่มเติม :