โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

เลิศหล้าคนเก่ง

โรงเรียนเลิศหล้า ขอแสดงความยินดีกับ น้องกูร เด็กชาย ฐากูร สุวจนกรณ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรนานาชาติของเรา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ (98/100 คะแนน) จากการเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET - Thailand English Skills Evaluation Test) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (LITU) ชั้น 3 ศูนย์รังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาค่ะ

ดูเพิ่มเติม :