โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Lertlah School Division Trivia Contest 2022

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนสนใจใฝ่หาความรู้รอบตัว
ปีการศึกษา 2565 นี้ กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Lertlah School Division Trivia Contest 2022 ขึ้น โดยโรงเรียนเลิศหล้า(ถนนเพชรเกษม)เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นป.4-ม.3 และคุณครูจากโรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก และโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนเลิศหล้า เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะ
สำหรับตัวแทนจากโรงเรียนเลิศหล้า(ถนนเพชรเกษม) ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชาย ภาวิต มานิตย์โชติพิสิฐ ป.5/2 (EP)
รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กชาย ณรงค์รัชช์ เจริญวัฒนมงคล M2
รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิง วรกิติยากรณ์ สุนทรัตน์ M3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิง สาธนี สนธิรัตน์ M3
ดูเพิ่มเติม :