โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

มอบรางวัลคนเก่งศรีเลิศหล้า ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเลิศหล้าขอแสดงความยินดีกับคณะนักร้องตัวแทนของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "คิดดีทำดี" ระดับประถมศึกษาประเภทหมู่ ในการประกวดประจำปี 2565 มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ด.ญ.ชาลิสา นิลนิยม ระดับชั้น P4
ด.ญ.พิทยาภรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล ระดับชั้น P4
ด.ญ.กัญญาพัชร์ เตชะวิญญูนนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ด.ญ.สุพิชญา ธำรงสมบัติสกุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ด.ญ.ฮุ้ยฉวน เฉิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ด.ญ.กฤติญา กรเลิศเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ด.ญ.พิรญาณ์ กฤษดาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ด.ญ.อักษราภัค แง้เจริญกุล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ด.ญ.ลลิณดา จงประสิทธิผล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ด.ญ.อภิชยา สุขเกษม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ด.ญ.ณภัทร โลนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ในโอกาสนี้ อาจารย์อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลเมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ในพิธีมอบรางวัล”คนเก่งศรีเลิศหล้า” นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรจากการประกวดแข่งขันภายในอีกหลายรายการได้แก่
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย โครงการเลิศหล้าวิถีไทย
การแข่งขัน Singing Contest กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ
การแข่งขัน Kid Reporter กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย
การแข่งขันเขียนสะกดคำ กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย
การแข่งขันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
การแข่งขันทักษะการะบวนการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะคะ
ดูเพิ่มเติม :