โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมของชมรมสมุนไพรไทย

วันนี้คุณครูขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศกิจกรรมของชมรมสมุนไพรไทยกันนะคะ

สมาชิกชมรมได้ร่วมกันค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับชื่อทางวิทยาศาสตร์ แหล่งที่มา และสรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยชนิดต่าง ๆ อาทิ ตะไคร้หอม ใบมะกรูด ใบเตย การบูร ฯลฯ และได้ร่วมกันบูรณาการความรู้ นำข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาต่อยอด สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ "ถุงหอมสมุนไพร" กลิ่นหอมสดชื่น โดยนักเรียนยังได้นำถุงหอมสมุนไพรไปมอบให้คุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปอีกด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :