โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Lertlah Youth Leadership Camp Cosplay 2023 Day 3-5

มาถึงวันสุดท้ายของกิจกรรม Lertlah Youth Leadership Camp Cosplay 2023 แล้วค่ะ
ตลอดทั้ง 5 วันของกิจกรรมครั้งนี้ (วันจันทร์ที่ 27 - วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566) นักเรียนทุกคนรวมทั้งคณะครูได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสร้างประสบการณ์ร่วมกัน นับเป็นมิตรภาพดีๆระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่น่าประทับใจ นอกจากจะได้สร้างมิตรภาพใหม่ๆ นักเรียนยังได้ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารอีกด้วยค่ะ
ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเช่นนี้มาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงนักเรียนทุกคนที่ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ เป็นที่ภาคภูมิใจของคุณครูทุกคนค่ะ
แล้วมาสร้างประสบการณ์ดีๆร่วมกันอีกครั้งในกิจกรรมครั้งถัดไปนะคะ
ดูเพิ่มเติม :