โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

เปิดเรียนสัปดาห์แรก - กิจกรรมจิตพิสัย ปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษา 2566 ค่ะ
สำหรับปีการศึกษานี้ โรงเรียนยังคงเน้นย้ำมาตรการเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และโรคติดต่อตามฤดูกาลอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกครอบครัวเลิศหล้าทุกคนค่ะ
และในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่นี้ อาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน โดยเน้นย้ำเรื่องการฝึกฝนตนเองให้มีวินัย มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และนอกจากนี้คุณครูยังได้จัดกิจกรรมจิตพิสัยสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อฝึกฝนระเบียบวินัย เรียนรู้ทักษะชีวิต และได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆและคุณครูในชั้นเรียนใหม่ไปด้วยกันค่ะ
มารับชมภาพกิจกรรมกันเลยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :