โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

บรรยากาศคาบเรียนวิชา Art ของนักเรียนชั้น K1

คุณครูขอนำภาพบรรยากาศคาบเรียนวิชา Art ของเด็กๆชั้น K1 โรงเรียนเลิศหล้ามาฝากทุกท่านนะคะ
Ms. Crystal คุณครูผู้สอนได้นำพู่กันและสีน้ำมาใช้ในกิจกรรม โดยเด็กๆได้ซึมซับภาษาอังกฤษ และเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆจากคุณครูเจ้าของภาษา รวมทั้งได้สนุกสนานไปกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่นอกจากจะเป็นการฝึกสมาธิ และเปิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการฝึกใช้กล้ามเนื้อเล็ก ฝึกความมั่นคงของการใช้มือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมือกับตาอีกด้วยค่ะ
"Today the kindergarten 1 students were exposed to 3 important art words such as painting, watercolor and paint brush. After reciting those words a few times, each of the students got their own piece of art paper, a palette of watercolor paints and a brush and we’re expected to paint a picture. The picture didn’t have to be anything specific, but to give them practice with the watercolors like how to hold a brush and create brush strokes on the surface. The students looked like they had a lot of fun as they were completely focused on their beautiful artwork." :Ms. Crystal
ดูเพิ่มเติม :