โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หยุดทำการ เนื่องในวันหยุดสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567

โรงเรียนหยุดทำการเนื่องในวันหยุดสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

( หยุดเป็นกรณีพิเศษตามประกาศของภาครัฐ )

ดูเพิ่มเติม :