โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

Open House 2/2023 เฉพาะบุคคลภายนอก

 เปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและ ห้องกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

วันที่ 12, 14 กุมภาพันธ์ 2567

สนใจโปรดกดลิงก์ เลือกวันลงทะเบียนเยี่ยมชม

**จำกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมต่อวัน**

วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 67 Open House เฉพาะบุคคลภายนอก

https://forms.gle/MQfEP2eN1jrJsnti9

วันพุธที่ 14 ก.พ. 67 Open House เฉพาะบุคคลภายนอก

https://forms.gle/DN3GUB4d4HDcREpF6

ดูเพิ่มเติม :