โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ KLM SWIMMING ต้านภัยยาเสพติด 2018

โรงเรียนได้นำตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน ที่ได้รับการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ รายการ KLM SWIMMING ต้านภัยยาเสพติด 2018 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 จำนวน 30 คน ณ สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนคลองเตย ซึ่งมีทีมโรงเรียน และ สโมสรต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 38 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ KLM SWIMMING ต้านภัยยาเสพติด 2018 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่น 10 ปี ชาย  จำนวน  1  รางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่น 9 ปี ชาย  จำนวน  1  รางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่น 7 ปี ชาย  จำนวน  2  รางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่น 7 ปี หญิง  จำนวน  6  รางวัล

รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง จำนวน  15  เหรียญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงิน จำนวน  17  เหรียญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทองแดง  จำนวน  19  เหรียญ

รวมทั้งสิ้น  10 ถ้วยรางวัลชนะเลิศบุคคล   15 เหรียญทอง   17 เหรียญเงิน  และ 19 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนค่ะและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนให้บุตรหลานของท่าน ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนในทางสร้างสรรค์พร้อมกับนำความภาคภูมิใจสู่ตนเอง โรงเรียนและครอบครัวค่ะ

ดูเพิ่มเติม :