โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

The 25th Student Cultural Exchange Program#Week 1

นักเรียนเดินทางถึงประเทศอังกฤษโดยสวัสดิภาพในเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 61 และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี กิจกรรมในวันแรกมีการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ พร้อมโฮสที่ดูแลเด็ก ๆ แต่ละคน และผ่อนคลายอิริยาบทไปกับการชมวิวทิวทัศน์ เล่นเครื่องเล่นกันอย่างสนุกสนานค่ะ 

ดูเพิ่มเติม :