โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ดนตรีในสวน ภาคเรียนที่ 2/2561

การแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ด้านการพูด ร้อง เล่น เต้น รำ กับกิจกรรม "ดนตรีในสวน" ซึ่งจัดแสดงเป็นสามช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าก่อนกิจกรรมเคารพธงชาติ ช่วงพักกลางวันระดับประถมต้น และพักกลางวันระดับประถมปลายถึงมัธยม ที่นำมาจัดแสดง โดยผู้แสดงเป็นนักเรียนในกิจกรรมและชมรมต่าง ๆ ใช้เวลาจากการเรียนในชั่วโมงกิจกรรม ชมรม และนอกเวลาเรียน ทำการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับอรรถรสของการชมอย่างจุใจค่ะ

ดูเพิ่มเติม :