โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562