โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

จัดสอนชดเชยช่วงเช้า

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หยุดเรียน เพื่อเลี่ยงผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5 และโรงเรียนได้ประกาศหยุดตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
.
ฝ่ายประถม-มัธยมศึกษา จึงจัดให้มีการสอนชดเชย ตั้งแต่วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.20-08.20 น. ดังจดหมายที่ผู้ปกครองได้รับทราบแล้ว 
.
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนตามเวลาที่กำหนด นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้และทำกิจกรรมไปพร้อม ๆ กับเพื่อนในชั้นเรียนแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกระเบียบวินัยให้นักเรียน ได้พักผ่อนนอนหลับเร็วขึ้น และตื่นเช้าขึ้น พร้อมกับความกระตือรือร้นค่ะ
ดูเพิ่มเติม :