ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ IT

รายละเอียดของงาน

ดูแลและพัฒนางานด้าน IT Support ขององค์กร
ดูแลระบบ LAN, Network , คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ด้าน IT ภายในองค์กร
ดูแลและบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ขององค์กร 
จัดทำและดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ขององค์กร
จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่าง ๆ
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 

ลงโปรแกรมระบบและโปรแกรมการทำงานให้พนักงานตามความเหมาะสมในการใช้งาน และแก้ไขปัญหาทั่วไป

- ดูแลอินเตอร์เน็ตองค์กรทำงานได้ดี ติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตกรณีเกิดปัญหา

ดูแลแก้ไขปัญหา Network, Server,Computer, Hardware และ Software ซ่อมแชม ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย-หญิง

มีประสบการณ์ในด้านการทำงาน Support ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1-ปี
สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus, Mail Client รวมถึง Hardware ต่างๆ
สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาปัญหาต่าง ๆ
มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

จำนวน

2 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง