ร่วมงานกับเรา

ท่านที่สนใจสามารถส่ง resume ได้ที่ information@lertlah.com หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม ในวันและเวลาราชการ