ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

รายละเอียดของงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-  การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-  หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน

4 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง