ทัศนะจากผู้ปกครอง

คุณแม่น้องณิช่า น้องฟีบี้ และน้องเพิธส

โรงเรียนให้อะไรหลายๆ อย่างกับลูก ความรู้ ความคิด ความกล้าแสดงออก ปลูกฝังกัน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม สิ่งสำคัญที่สุด คือ การได้รับความรัก ความอบอุ่นจากคุณครูและเพื่อนๆ
เกิดเป็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพที่ดีค่ะ

คุณแม่น้องทีม และน้องไทม์

ตั้งแต่ลูกได้มาเรียนที่นี่ เขาเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความเชื่อมั่น และกล้าแสดงออก คุณครูให้ความรัก เอาใจใส่ และเป็นกันเองกับเด็กๆ การเรียนเป็นสิ่งสำคัญเท่าๆ กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจินตนาการในการเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้น
ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในตัวเด็กค่ะ

คุณพ่อน้องแวน น้องเจ็ท และน้องที-ทรี

ลูกสาวของผมทั้ง 3 คน เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นิสัยร่าเริง และมีวินัยในการทำงาน
โดยไม่ต้องเรียนพิเศษที่อื่นเพิ่มเติมเลย เพราะที่นี่จัดการให้ครบถ้วนแล้ว

คุณแม่น้องเจแปน และน้องเจอาร์

เมื่อ 6 ปีก่อน มีโจทย์ยากอยู่ข้อหนึ่ง คือ การหาบ้านหลังที่สองให้ลูก 6 ปี ผ่านไป รู้เลยค่ะว่าการตัดสินใจครั้งนั้นไม่ผิดพลาด ตอนนี้ลูกได้อยู่ในบ้านหลังที่สองที่สร้างเขาให้มีศักยภาพเกินความคาดหวัง