อาคารและสถานที่

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ 20 ไร่ ริมถนนกาญจนาภิเษก ช่วงขาออกถนนเพชรเกษม – พระราม 2 มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น
และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โอ่โถง กว้างขวาง ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

ในที่ดินเกือบ 20 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 30,000 ตารางเมตร โรงเรียนได้จัดสรรพื้นที่ให้พรั่งพร้อมไปด้วยอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเพื่อการกีฬา
และอาคารกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถรองรับกิจกรรมของนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

อาคารเรียนปฐมวัย

อาคารเรียนขนาดใหญ่ ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ อบอุ่นเสมือนบ้าน บนพื้นที่มากกว่า 1200 ตารางเมตร พร้อมสนามเด็กเล่นที่กว้างขวาง และเครื่องเล่นที่เสริมสร้างจินตนาการ ทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ อย่างเหมาะสมตามวัย นอกจากนี้ยังมีห้องสื่อประกอบการเรียนรู้ภายในอาคารเรียน ที่ออกแบบสำหรับนักเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ อาทิ ห้อง STEAM, ห้องดนตรี, ห้อง Cooking, ห้อง iPad เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขต เกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ

อาคารเรียน 4 ชั้น

มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 8,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน คือขนาด 64 ตารางเมตร และห้องประกอบต่างๆ อาทิ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องบ่อบอลขนาดใหญ่ และห้องกิจกรรมอื่นๆ ทุกห้องติดระบบปรับอากาศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อการเรียนการสอน

Hard Court

ลานกีฬาเอนกประสงค์ที่มีหลังคาขนาดใหญ่ บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,000 ตาราเมตร สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รวมทั้งสันทนาการอื่นๆ

อาคารหอประชุมและยิมเนเซียมขนาดใหญ่

พื้นที่ใช้สอยกว่า 2,000 ตารางเมตร สามารถจุคนได้เกือบ 2,000 คน พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประกอบกิจกรรมเอนกประสงค์ รวมทั้งเล่นกีฬา
อาทิ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ฯลฯ

พื้นที่จอดรถและสนามฟุตบอล

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่เศษ เพื่อบริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้ออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างเต็มที่

อาคารหอสมุดทันสมัย 3 ชั้น

พร้อมด้วยระบบ DVD , Internet Library และ Mini Theatre เพื่อการจัดแสดงละครกลุ่มย่อย ประชุมกลุ่มย่อย สัมมนาทางวิชาการ พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์
ที่ทันสมัย

สระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดใหญ่

เพื่อการแข่งขันกีฬาทางน้ำ และสระว่ายน้ำสำหรับเด็กระดับปฐมวัยและเด็กเล็ก พร้อมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบครัน