อาคารและสถานที่

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ 15 ไร่ มีอาคารเรียน 4 ชั้น 1 อาคาร อาคารเรียน 5 ชั้น 1 อาคาร อาคารยิมเนเซียม 1 อาคาร สระว่ายน้ำ และอาคารประกอบอื่นๆ โดยห้องเรียน
ห้องประกอบถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความปลอดภัยสูง มีกล้องวงจรปิด ติดตั้งในห้องเรียนทุกห้องและจุดต่างๆ ภายในโรงเรียนมากกว่า 150 จุด
โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้โรงเรียนยังนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ภายในโรงเรียน เช่น ระบบรับ - ส่งนักเรียน,
ระบบ Microchip บันทึกเวลามาเรียน และยังมีระบบ WI-FI ซึ่งเป็น เครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน

มีห้องเรียน ห้องกิจกรรม เหมาะสม

สำหรับห้องเรียนและห้องประกอบทุกห้องได้รับการออกแบบมาให้โปร่ง โล่งสบาย สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก และนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom ) ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนปรับอากาศ มีบรรยากาศการเรียนที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่านสื่อที่ทันสมัย และมีห้องประกอบอย่างครบครับ อาทิ มินิเธียเตอร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทยห้องดนตรีสากล บ่อบอล อาคารยิมเนเซียม และ สระว่ายน้ำ