สารสัมพันธ์

 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 70/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 70/2562

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House 2019 และเลิศหล้าวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับปกติที่ 7/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับปกติที่ 7/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับปกติที่ 7/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • The 28th Student Cultural Exchange Program

  The 28th Student Cultural Exchange Program

  The 28th Student Cultural Exchange Program

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 4/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 4/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 4/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 4/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 4/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 4/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 4/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 4/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 4/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 4/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 4/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายเตรียมอนุบาล ฉบับที่ 4/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 3/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 3/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 3/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 56/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 56/2562

  เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันจัดทาหนังสือเสียง (Audio Book) โครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน ปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 55/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 55/2562

  กิจกรรม Lertlah Fun Run ภาคเรียนที่ 2

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 54/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 54/2562

  การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “Genius Contest 2019” ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 50/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 50/2562

  ระเบียบปฏิบัติเพื่อติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาเทอม 2 ปีการศึกษา2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 52/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 52/2562

  การเข้ารับการตรวจประเมิน โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 49/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 49/2562

  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบจราจรอย่างจริงจัง

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษ 48/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษ 48/2562

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย (เตรียมอนุบาล - อนุบาลศึกษาปีที่ 3)

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 47/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 47/2562

  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • Saturday Acting Class คอร์สการแสดงและการสื่อสารสำหรับเด็ก

  Saturday Acting Class คอร์สการแสดงและการสื่อสารสำหรับเด็ก

  Saturday Acting Class คอร์สการแสดงและการสื่อสารสำหรับเด็ก

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับที่ 5/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับที่ 5/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับที่ 5/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 45/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 45/2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายธุรการ

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 44/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 44/2562

  กิจกรรมฉลองความสำเร็จโครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน (I Love to Read Project) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 3 ฉบับที่ 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 3 ฉบับที่ 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 3 ฉบับที่ 2

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 2 ฉบับที่ 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 2 ฉบับที่ 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 2 ฉบับที่ 2

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 1 ฉบับที่ 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 1 ฉบับที่ 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 1 ฉบับที่ 2

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • SMART KIDS กล้าคิดส์ กล้าพูด

  SMART KIDS กล้าคิดส์ กล้าพูด

  SMART KIDS กล้าคิดส์ กล้าพูด

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • กิจกรรม October Camp 2019

  กิจกรรม October Camp 2019

  Raider of the Lost Artifact & Athletic Recreation

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 40/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 40/2562

  รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่14

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 37/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 37/2562

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House 2019 และเลิศหล้าวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 38/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 38/2562

  โครงการ Home Reading Program 2019 ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • Youth Leadership English Camp October 2019

  Youth Leadership English Camp October 2019

  Pirate & Mermaid Island

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าแผนกบริหารและสนับสนุนฝ่ายปฐมวัย ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกบริหารและสนับสนุนฝ่ายปฐมวัย ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกบริหารและสนับสนุนฝ่ายปฐมวัย ฉบับที่ 2/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ฉบับที่ 1/2562

  สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ฉบับที่ 1/2562

  สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ฉบับที่ 1/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ฉบับที่ 1

  สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ฉบับที่ 1

  สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ฉบับที่ 1

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 36/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 36/2562

  มาตรการการจัดกระเป๋าของนักเรียน

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 35/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 35/2562

  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษ ที่ 33/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษ ที่ 33/2562

  เรื่อง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 3/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 3/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 3/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 34/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 34/2562

  การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “Singing Contest 2019” ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 34/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 34/2562

  การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “Singing Contest 2019” ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 31/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 31/2562

  เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน (I Love to Read Project) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษ ที่ 30/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษ ที่ 30/2562

  กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 2/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • The 27th Student Cultural Exchange Program

  The 27th Student Cultural Exchange Program

  England & France

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 28/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 28/2562

  การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TOEFL–ITP) ประจำปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 27/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 27/2562

  กิจกรรมวันเข้าพรรษา

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 24/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 24/2562

  ยืนยันการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • "Columbia International School ประเทศญี่ปุ่น"

  "Columbia International School ประเทศญี่ปุ่น"

  "Columbia International School ประเทศญี่ปุ่น"

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับที่ 2/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับที่ 2/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับที่ 2/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 25/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 25/2562

  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 34 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 22/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 22/2562

  มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับเตรียมอนุบาลศึกษา ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับเตรียมอนุบาลศึกษา ฉบับที่ 2/2562

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับเตรียมอนุบาลศึกษา ฉบับที่ 2/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 23/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 23/2562

  กิจกรรมวันชาติแคนาดา “Canada Day” ปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 21/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 21/2562

  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 19/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 19/2562

  ผลไม้ตามฤดูกาล ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับเด็ก

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 20/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 20/2562

  พิธีเปิดโครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน กิจกรรมวันสุนทรภู่ และสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าแผนกบริหารและสนับสนุนระดับปฐมวัย ฉบับที่ 1/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกบริหารและสนับสนุนระดับปฐมวัย ฉบับที่ 1/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกบริหารและสนับสนุนระดับปฐมวัย ฉบับที่ 1/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • "Columbia International School ประเทศญี่ปุ่น"

  "Columbia International School ประเทศญี่ปุ่น"

  "Columbia International School ประเทศญี่ปุ่น"

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562

  สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562

  สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 20/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 20/2562

  เรื่อง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 18/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 18/2562

  การดูแลสุขภาพ

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 14/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 14/2562

  กิจกรรมวันไหว้ครู

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 16/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 16/2562

  ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อรู้จักโปรแกรมการฝึกอ่าน Raz-Plus

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 12/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 12/2562

  ระเบียบปฏิบัติเพื่อติดต่อขอเอกสารทางการศึกษา

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 13/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 13/2562

  เรื่อง การเข้าใช้งานโปรแกรม Raz-Plus

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย

  สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย

  สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ระดับปฐมวัย

  สารจากหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ระดับปฐมวัย

  สารจากหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ระดับปฐมวัย

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารหัวหน้าแผนกบริหารทั่วไประดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

  สารหัวหน้าแผนกบริหารทั่วไประดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

  สารหัวหน้าแผนกบริหารทั่วไประดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 1

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 1

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 1

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 2

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารหัวหน้าฝ่ายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

  สารหัวหน้าฝ่ายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

  สารหัวหน้าฝ่ายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • "Saturday Acting Classes and Workshops"

  "Saturday Acting Classes and Workshops"

  ห้องเรียนการแสดง และการสื่อสารสำหรับเด็ก

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาล 3

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาล 3

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาล 3

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาล 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาล 2

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาล 2

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาล 1

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาล 1

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับอนุบาล 1

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับเตรียมอนุบาล

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับเตรียมอนุบาล

  สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับเตรียมอนุบาล

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย

  สารจากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย

  สารจากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 11/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 11/2562

  มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 09/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 09/2562

  เรื่อง กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 1/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 1/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับประถม - มัธยม ฉบับที่ 1/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับปฐมวัย ฉบับที่ 1/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับปฐมวัย ฉบับที่ 1/2562

  สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการต่างประเทศ ระดับปฐมวัย ฉบับที่ 1/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • Saturday Class

  Saturday Class

  Worldwide Wonders

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 10/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 10/2562

  โครงการ iPad Learning Experiences ประจำปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 05/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 05/2562

  โปรแกรม Raz Plus 2019

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 04/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 04/2562

  ช่องทางการสื่อสาร

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 08/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 08/2562

  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 07/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 07/2562

  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดวัคซีนโปลิโอ

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 06/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 06/2562

  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับที่ 1/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับที่ 1/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับที่ 1/2562

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 03/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 03/2562

  การยืนยันข้อมูลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีโรคภูมิแพ้ และโรคประจาตัวต่างๆ

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 01/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 01/2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายธุรการ

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 • สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 02/2562

  สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 02/2562

  ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร